Kontakty

Kancelář:

Ctiradova 22

643 00 Brno-Chrlice

Mobil.: +420 604 612 203

Tel: +420 539 085 002

E-mail: info@mojehodinky.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mojehodinky.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

II. Objednávka a závaznost kupní smlouvy

 1. Veškeré objednané zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mojehodinky.cz je považováno za závazné. Odesláním objednávky tímto kupující souhlasí, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, čímž zcela bez protestu s obojím souhlasí.

 2. Podmínkou uzavření elektronické objednávky (viz nákupní košík) je následné vyplnění povinných registračních údajů dle objednávkového formuláře. Tímto nakupující bez protestu souhlasí s poskytnutými osobními daty a především s daným obsahem objednávky. Na osobní data se vztahuje ochrana osobních dat (viz níže). Místem dodání zboží je adresa, jež kupující závazně udal v objednávce. V případě nutné změny je potřeba zcela zřetelně a to v nejkratším časovém úseku informovat dodavatele o nutnosti změny daných dat. A to především před vyrozuměním o odeslání daného zboží na již zmíněnou kontaktní adresu.

 3. Vlastnické právo k danému zboží nabývá v platnost ve chvíli, kdy kupující zaplatí dané zboží (dle sazebníku cen) a převezme jej do osobního vlastnictví.

 4. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu www.mojehodinky.cz, dává kupující prodávajícímu plný souhlas se shromažďováním a archivováním osobních dat (ochrana osobních dat) o kupujícím a jeho nákupech v průběhu jeho nákupních aktivit.

 5. Prodávající se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnuté jakoukoliv formou prostřednictvím www.mojehodinky.cz jsou důvěrné a nebudou předána žádnému jinému subjektu. Slouží pouze k samotné komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím.

III. Platební a dodací podmínky

 1. Většina objednaného zboží je odesláno během následujících 48hodin na dobírku. Tato služba dodává zboží přímo do Vašich rukou během 24hodin od doby převzetí.

  Možnosti způsobu plateb:

  Dobírkou – platba při odběru zboží.

IV. Ochrana osobních dat

 1. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro naše vnitřní využití a neposkytujeme je třetím osobám.

 2. Osobní údaje, jež jsou poskytnuty v objednávkovém formuláři, slouží výhradně a jen k zprostředkování obchodu mezi nakupujícím a prodávajícím. Tímto se zavazujeme, že tyto data nebudou žádným způsobem zneužita nebo poskytnuta třetí osobě. V případě přání kdykoliv daná data z databáze vymažeme.

V. Obchodní podmínky

 1. Doručení zboží v rámci České republiky je zdarma. Pro Slovensko 250,- Kč.

VI. Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Kupující má právo v souladu s ust. § 57 odst. 4 písm. c) zákona 4. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit prokazatelnou formou.

 2. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 3. Prodávající a kupující se tímto dohodli, že práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebudou-li uplatněny do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vyobrazené zboží má pouze a jen informativní charakter.

 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2007.

 

Úvodní stránka| Jak nakupovat| Kontakty| O nás| Obchodní podmínky| Mapa stránek

Hodinky jaké jinde nenajdete! Luxusní hodinky, exkluzivní hodinky, dámské a pánské hodinky, dětské - dívčí a chlapecké hodinky, hodinky Certus, Esprit, Invicta, Lancaster, Longboard, Nixon, Puma, Rica Lewis, retro hodinky, ocelové hodinky, zlacené hodinky, hodinky diamantové, digitální, dětské, keramické, kovové pásky, kožené pásky, potápěčské, pryžové, stříbrný kov, žlutý kov